Nu har vi en slogan !

Vi förändrar Biodlarsverige

Många äro de som skrattat åt bikupa.eu och ej tagit oss på allvar. Det är bra för då kan vi växa ostört. I februari lanseras en ny produkt på olika europeiska biodlarmässor. Även vi har ambitionen att visa upp denna nya produkt,en nykonstruerad slunglinje, på Biodlingsföretagarnas konferens i Skövde 6-8 februari, En amatörmässig video ligger under produkter /honungsslunga på hemsidan. Bilder på avtäckaren och vaxpressen ligger under produkter / övrigt.

Introduktionspriset är ca 40 % lägre än vad andra leverantörer begär för motsvarande prestanda. Strategin är nu densamma som för de självvändande slungorna B2B - conceptet. Direkt från producent till användare inte producent -agent- återförsäljere. Vi hoppar över 2-led och sänker priserna till användaren (biodlaren ) Med lanseringen av denna nya slunglinje förändrar vi inte bara biodlarsverige utan biodlareuropa inkl Ukraina.

I mitten av Mars kommer årets träleverans en trailer till Ystad. 36 pall och ca hälften finns redan order på. Vi kommer att erbjuda endast Hoffmanramar från och med nu dels som 10-pack och monterade och strängade Prisnivån är konkurrenskraftig och fraktkostnad till kund likaså.

Förra säsongen hade jag lite privata problem i familjen men nu är allt i sin ordning igen tack och lov. Pga av detta låg marknadsföringen nere under högsäsongen 2014. Det skall den inte göra 2015 !!

Nya produkter kommande säsong utöver slunglinjen är ett kläckskåp och kanske en kupvåg. Kupvågen är i princip färdigutvecklad och står i Ystad. Vi vill testa den en vintersäsong och se hur sensorerna klarar frost och kyla. Det har hitills varit plusgrader hela vintern i Ystad så denna test har uteblivit. Vi får vänta och se !

Stockholm

Med största sannolikhet kommer vi att engagera oss i en "biodlingsrelaterad" verksamhet i Stockholm. Hyreskontraktet är klart men det återstår några detaljer vad gäller hur verksamheten skall organiseras. Bikupa.eu kommer bara att vara delägare och de två andra intressenterna som skall driva verksamheten kommer att ha ett avgörande inflytande Återkommer senare med detaljer om detta. Projektstart är planerad till april 2015 och får jag igenom mina ideer kommer detta att bli en bra grej för biodlarna i Stockholm

Startpaket

Alla biredskapsföretag har startpaket med rabatt mot uppvisande av SBR-checken. Av SBRs 280 lokalavdelningar levererade vi under 2014 bara till ett fåtal. Detta är en utmaning att få leverera till fler nybörjare. Vi anser själva att vi har de bästa villkoren. Årets utmaning är att få ett genombrott inom detta segment trots att vi inte kan erbjuda någon SBR-check som berättigar till 10 % rabatt. In long run SBR will lose confidence with this blody check

Annars tuffar allt på i lagom lunk och närmast är det Skövde som gäller. Hoppas på att få träffa ett antal trevliga biodlare

Om mindre än 100 dagar blommar rappsen !!

Olle

PS Vi kommer att ha ett mässerbjudande utöver introduktionspriset på vaxpressen i Skövde !!!

1 Feb 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)